Home



Wilderness Medicine kursus

Varighed og pris: 

Aftales, men ca. 5000- 9000 kr  pr dag


Sted:         

Indendørs/udendørs. Alt er muligt

Remote medicine

"Wilderness medicine encompasses the prevention, diagnosis, and treatment of injuries and medical conditions that may occur during activities in remote territories". Auerbach, Paul.

 

Vildmarksmedicin/Outdoor first aid omhandler forberedelse og nødbehandling langt fra civilisationen ("prolonged field care"). Alt fra småskader til alvorlig tilskadekomst og sygdom kan berøres. Med basal førstehjælp kommer man langt, og kurset kan kombineres med et 12 timers førstehjælpskursus godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. Har I allerede førstehjælpsfærdigheder eller sundhedsfaglig uddannelse, bygger vi blot oven på dette.  Ønsker I et kortvarigt kursus for fx blot at træne enkelte elementer som nødflytning, sætte skuldre på plads eller lukke sår, så er det det vi øver.

Alt efter gruppens ønsker kan forskellige scenarier trænes. Kurset kan kombineres med vandre eller kajakture. Overrask fx gruppen med et kajak førstehjælpskurus på ruten. Vi kan stort set holde kurset alle steder. Der må dog påregnes ekstra udgifter til transport og materiel hvis dette kræves.

 

  • Akutberedskab i klinikken
  • Varighed 2 timer     
  • Pris: 6.800 dkr  ekskl moms
  • Deltagere:  som udgangspunkt 7 pers. Flere muligt efter aftale


Træn genoplivning sammen med personalet i jeres speciallæge- eller tandlægeklinik. Et sjovt kursus med masser af praktiske øvelser og minimal teori. En rigtig god måde at få genopfrisket glemte kompetencer og ryste personalet sammen på.

Lær hjertelungeredning, brug af hjertestarter og behandling af anafylaksi .

Der lægges vægt på teamwork og kommunikation i hjertestopsituationen med brug af lokalt udstyr. Ved behov gennemgås avanceret hjertestopbehandling tilpasset primærsektor inkl. anlæggelse af iv adgange og luftvejshåndtering.

 

Klinikkens akuttaske og evt. lokalt genoplivningsudstyr gennemgås og metoder til opretholdelse af beredskab diskuteres.

 

Kurset imødegår kommende kvalitetskrav fra Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM vedr. akutberedskab og hjertestop i klinikken. Se krav nedenfor.

Diplom udstedes efterfølgende til klinikken.